Välj en sida

pedagogiska resursbyrån

loggor-byra-transparent-02

Tillsammans med er vill vi göra skillnad i förskolan genom att frigöra tid för dig som pedagog. Tid som istället kan tillägnas barnen och viktiga reflektioner.

Den tid som du lägger på planering är väldigt viktig för en välfungerande verksamhet. Våra verktyg skapar förutsättningar att snabbt hitta utvärderat, kvalitativt material samt tips och idéer samlat på ett ställe. Vi underlättar på så sätt planeringsarbetet och er dyrbara tid kan användas på ett nytt sätt.

Pedagogiska Resursbyrån främjar förskoleutvecklingen genom att bland annat ge tillgång till omsorgsfullt utarbetade temalådor. Lådorna är sammansatta i samarbete med er pedagoger och barn med fokus på att berika och ge barnen det där lilla extra ute på förskolorna. Lådorna innehåller både fysiskt material kopplat till temat samt tips och idéer på lämpliga sätt att arbeta med gruppen.

Vi hjälps åt att sprida kunskap och uppmärksammar dig som pedagog då du delger andra dina bästa tips.

Vi vill inte gå in och styra verksamheten för mycket utan med vårt koncept ska barnen fortfarande kunna växla mellan olika aktiviteter och verksamheten ska precis som innan ge utrymme för barnens egen fantasi och kreativa lek och lärande. Det ena utesluter inte det andra. Har ni en orolig barngrupp kan vårt material bidra till en stimulans som upptar barnens intresse och väcker en nyfikenhet som gynnar gruppen och ger dem ett gemensamt fokus och en upplevelse att dela med sina kompisar.

Vi utgår från läroplan, forskning och vetenskap, plockar sedan fram det material som bedöms vara inspirerande och lärorikt i temaarbetet, optimerar sedan detta efter era önskemål. Voilá!

 

Med detta följer ytterligare vinster som gynnar såväl barn som pedagoger.

people-1

Det bidrar till en roligare och mer lärorik verksamhet och gör samtidigt förskolläraryrket mer attraktivt.

cleaning

Hygienen förbättras genom att rengöring av allt material görs innan det levereras till nästa ställe.

loggor-byra-transparent-02

Tjänsten bidrar även till att lösa de problem med förvaring av material som finns ute på förskolorna. Istället frigörs utrymme som kan användas till barnens fördel.

square-1

PR underlättar planeringen av den pedagogiska verksamheten så att ni kan fokusera på barnen istället för informationssökande.

Vi har arbetat med konceptet sedan 2013. Kom gärna med oss på tåget nu!