Välj en sida

Bygg & konstruktion

Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt. Allt hör ihop och alla delar är lika viktiga! – Mia Mylesand

Bygg och konstruktion har fått en stor plats i förskolan idag och är ett av de språk barnen kan använda sig av när de utforskar sin omvärld. De kan samarbeta eller arbeta självständigt och utvecklar samtidigt sin motorik och kreativitet på ett lustfyllt sätt. I vår läroplan står det att varje barn ska utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Här ger vi barnen möjlighet att prova på nya material för att stimulera deras kreativa förmåga och fantasi. Det är bara fantasin som sätter stopp för vilka material man kan konstruera saker med. Kom med idéer och utmana oss!

Kontakta oss angående Bygg & konstruktion. Vi återkommer snarast.

2 + 1 =