Välj en sida

Färg & form

Färger är naturens leende – Leigh Hunt

Skapande är en viktig hörnsten i de flesta förskolors verksamhet. Genom att erbjuda barnen tillfällen att utforska färg och form på olika sätt stimuleras deras kreativitet och spännande lärprocesser sätts igång. Former finns överallt och barnen brukar vara mästare på att hitta dem. Det som intresserar barnen förenklar arbetet för dig som pedagog och ni får en lustfylld stund tillsammans där barnen erövrar nya kunskaper. Vi kompletterar ert förbrukningsmaterial med redskap som tar skapandet till en ny nivå.

 

Kontakta oss angående temat Färg & form. Vi återkommer snarast.

14 + 7 =