Välj en sida

Musik

Av allt stoj är musik det minst obehagliga – Samuel Johnson

I förskoleåldern är det viktigt med sång och musik i olika former, som sprider glädje bland barnen, och stärker deras självkänsla. Musikaliska aktiviteter är också bra för språkutvecklingen. Musiken och språket har starka band. Barn kan lära sig nya ord och uttryck när de sjunger barnsånger och ramsor.

Barnen upplever glädje, lockas till lek och rörelse, blir medvetna om kroppen – och utvecklar sitt språk genom att lyssna och sjunga med i sånger. I denna låda har vi plockat ihop material som gör innehållet i sångerna mer konkret. Förutom rekvisita till sångerna, följer bl a flanobilder och instrument.

Kontakta oss angående temat Musik. Vi återkommer snarast.

14 + 10 =