Välj en sida

Våra minsta

“Barn tänker inte på den tid som gått eller den tid som kommer. De njuter av ögonblicket, vilket få av oss gör” –Jean de la Bruyère

De minsta barnen i förskolan upplever sin omvärld med alla sina sinnen och vi vill hjälpa er att stimulera deras behov av att utforska allt som kommer i deras närhet. Det är saker som håller för hårda tag och som utmanar det lilla barnet i sin jakt på nya upplevelser.

I denna låda samlar vi material som är anpassat för barn i åldern 1-3år. Det kan röra sig om allt från sensoriska bollar och instrument till annorlunda pussel och möte med olika sorters djur. Naturligtvis kompletterar vi även denna låda efter önskemål!

Tips! Babblarna är väldigt populära bland de mindre barnen just nu och vi ordnar gärna material med dessa färgglada och tokiga filurer.

Kontakta oss angående temat Våra minsta. Vi återkommer snarast.

6 + 4 =