Välj en sida

Rörelse

Hur kan vi skapa rörelseglädje i förskolan?

Erfarenheter och kunskaper kring barns utveckling visar att rörelse främjar barnets hela utveckling. Motorisk utveckling och inlärningsförmåga hänger ihop. Vid rörelse i grupp tränas också det sociala umgänget, barnens gemenskap och gruppkänslan stärks. Med denna låda kan ni öka barnens kroppsliga medvetenhet, motoriska förmåga och självkänsla med hjälp av noga utvalt material.

Kontakta oss angående temat Rörelse. Vi återkommer snarast.

15 + 14 =