Välj en sida

Språk & Kommunikation

Ett barn har hundra språk men berövas nittionio – Loris Malaguzzi

Barnen har ett behov av att stimuleras och utmanas i sitt språk och i sin kommunikationsutveckling. För att kunna utveckla förståelse för ordens djupare innebörd krävs upplevelser. Barn måste få vara med om och med sina sinnen uppleva saker för att riktigt kunna förstå vad orden betyder. Detta vill vi främja genom denna låda som vi fyller med inspirerande och kvalitativt material.

 

Kontakta oss angående temat Språk & Kommunikation. Vi återkommer snarast.

9 + 8 =