Välj en sida
Rymden

Rymden

Om ett träd växte ända till rymden, skulle en ekorre kunna klättra upp till rymden då? – Magda 6 årRymden är på många sätt fascinerande och brukar engagera barnen som ofta vet en hel del om våra planeter redan innan temat drar igång. Rymden verkar vid första...
Färg & form

Färg & form

Färger är naturens leende – Leigh HuntSkapande är en viktig hörnsten i de flesta förskolors verksamhet. Genom att erbjuda barnen tillfällen att utforska färg och form på olika sätt stimuleras deras kreativitet och spännande lärprocesser sätts igång. Former finns...
Experiment

Experiment

Teori är när man vet allt, men ingenting fungerar. Praktik är när allting fungerar, men ingen fattar varför. I detta hus förenas teori och praktik, ingenting fungerar och ingen fattar varför – GraffitiExperiment ökar barnens förståelse för naturvetenskap och...
Bygg & konstruktion

Bygg & konstruktion

Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället. Det handlar om bild och skapande, estetik och...
Rörelse

Rörelse

Hur kan vi skapa rörelseglädje i förskolan?Erfarenheter och kunskaper kring barns utveckling visar att rörelse främjar barnets hela utveckling. Motorisk utveckling och inlärningsförmåga hänger ihop. Vid rörelse i grupp tränas också det sociala umgänget, barnens...